กิจกรรมงานวันเกษตรแห่งชาติ

การแข่งขันปลากัดสวยงามและปลากัดพื้นบ้าน งานเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

การแข่งขันสะบัดแส้-คล้องและล้มโค งานเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

กลุ่มงานนิทรรศการและวิชาการ

การจัดทำบัญชีครัวเรือน งานเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานนิทรรศการและวิชาการ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

การประกวดรำวงเวียนครกย้อนยุค งานเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานการแสดง

การประกวดกลองยาว งานเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานการแสดง

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

การประกวดแพะ - แกะ งานเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

การจัดงานวิชาการโคเนื้อ งานเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

การศึกชิงแชมป์งานเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

การประกวดธิดาเกษตร งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานการแสดง

การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยประทาน งานเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานการแสดง

การแข่งขันประชันเสียงไก่แจ้พื้นบ้าน งานเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน