กิจกรรมงานวันเกษตรแห่งชาติ

งานคืนสู่เหย้าฟ้าหม่นยางนา  งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

คณะสัตวแพทย์

การบริการวารีบำบัดสำหรับสัตว์ งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

การทำวีลแชร์สำหรับสุนัขและแมวพิการ งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

การอบรมระยะสั้น เฉพาะทางในสัตว์เลี้ยง งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

การประกวดโคชน งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

กิจกรรมการประกวดสุนัขสายพันธ์พิทบูล งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

กิจกรรมภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

การแข่งขันทักษะการขับรถแทรกเตอร์เข้าติดเครื่องพ่วงท้าย

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

การแข่งขันปลากัดสวยงามและปลากัดพื้นบ้าน งานเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

การแข่งขันสะบัดแส้-คล้องและล้มโค งานเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

กลุ่มงานนิทรรศการและวิชาการ

การจัดทำบัญชีครัวเรือน งานเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานนิทรรศการและวิชาการ

การแข่งขันทักษะทางวิชาการสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

การประกวดรำวงเวียนครกย้อนยุค งานเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานการแสดง

การประกวดกลองยาว งานเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานการแสดง

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

การประกวดแพะ - แกะ งานเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

การจัดงานวิชาการโคเนื้อ งานเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

การศึกชิงแชมป์งานเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน

การประกวดธิดาเกษตร งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานการแสดง

การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยประทาน งานเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานการแสดง

การแข่งขันประชันเสียงไก่แจ้พื้นบ้าน งานเกษตรแห่งชาติ 2562

กลุ่มงานประกวดและแข่งขัน