การประกวดรำวงเวียนครกย้อนยุค งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

กำหนดการประกวดรำวงเวียนครกย้อนยุค งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดการประกวดรำวงเวียนครกย้อนยุค งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

คลิกที่นี้ : รายละเอียดเอกสารกำหนดการประกวด