การอบรมระยะสั้น เรื่องเฉพาะทางในสัตว์เลี้ยง งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

การอบรมระยะสั้น เรื่องเฉพาะทางในสัตว์เลี้ยง​ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

เทคนิคการศัลยกรรมกระดูก เส้นเอ็นและข้อต่อ

โรคไตในสัตว์เลี้ยงและแนวทางการรักษา

โภชนการอาหารสัตว์เลี้ยง

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 075-489611 ***