กิจกรรมภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

กิจกรรมภายในคณะสัตวแพทยศาสตร์ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2562

ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
พบกับกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

การประกวดโคชน, การประกวดสุนัขสายพันธ์พิทบูล, การทำวีลแชร์สำหรับสุนัขและแมวพิการ, 
เทคนิคการศัลยกรรมกระดูก เส้นเอ็นและข้อต่อ, 
โรคไตในสัตว์เลี้ยงและแนวทางการรักษา, โภชนการอาหารสัตว์เลี้ยง
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน, บริการวารีบำบัดสำหรับสัตว์, คืนสู่เหย้าฟ้าหม่นยางนา

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 075-489611