การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมัน งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : โทร 075-489611 ***