การประกวดไก่แจ้สวยงาม งานเกษตรแห่งชาติ ปี 2562

การประกวดไก่แจ้สวยงาม งานเกษตรแห่งชาติ ปี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่


 

กำหนดการประกวดไก่แจ้สวยงาม

    คลิกที่นี้ : ดาวโหลดภาพโปสเตอร์การประกวด