การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยประทาน งานเกษตรแห่งชาติ ปี 2562

การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยประทาน งานเกษตรแห่งชาติ ปี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่

1.หลักเกณฑ์การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยประทาน

คลิกที่นี้ : รายละเอียดเอกสารหลักเกณฑ์

2.กำหนดการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยประทาน
คลิกที่นี้ : รายละเอียดเอกสารกำหนดการประกวด

3.ใบสมัครการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยประทาน

คลิกที่นี้ : รายละเอียดเอกสารใบสมัครการประกวด