การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยประทาน งานเกษตรแห่งชาติ ปี 2562

การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยประทาน งานเกษตรแห่งชาติ ปี 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่

1.หลักเกณฑ์การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยประทาน

คลิกที่นี้ : รายละเอียดเอกสารหลักเกณฑ์

2.กำหนดการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยประทาน
คลิกที่นี้ : รายละเอียดเอกสารกำหนดการประกวด

3.ใบสมัครการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยประทาน

คลิกที่นี้ : รายละเอียดเอกสารใบสมัครการประกวด

4. รายชื่อนักร้องประกวดงานเกษตรแห่งชาติประจำปี 2562 ทั้ง 2 ประเภท
คลิกที่นี้ : รายละเอียดรายชื่อการประกวด