การประกวดโคเนื้อ งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

การจัดงานวิชาการโคเนื้อ “งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562”

วันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณอาคารปฏิบัติการสาขาสัตวศาสตร์

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

กำหนดการประกวดโคเนื้อ

    คลิกที่นี้ : ดาวโหลดรายละเอียด

คลิกที่นี้ : ใบสมัครประกวดโคพันธุ์บรามัน