ข่าวประชาสัมพันธ์

บริการรถราง นำชมเที่ยวคณะเกษตรศาสตร์ และชมงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

ขอเชิญเที่ยวชม งานเกษตรแห่งชาติ 2562

มีบริการรถราง นำชมเที่ยวคณะเกษตรศาสตร์ และชมงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

ประมวลภาพบรรยากาศการออกบูธของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประมวลภาพบรรยากาศการออกบูธของวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภายในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2562 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรแก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่มาร่วมงาน อีกทั้งยังมีการสาธิตการผสมเครื่องดื่ม ให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้ชิมและเลืิอกซื้อเครื่องดื่มต่างๆโดยนักศึกษาจากสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ตลอดจนกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลจากสาขาบริหารธุรกิจ และสาขาภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่ผ่านไปมาเป็นอย่างมาก โดยงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 จะมีต่อไปจนถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร

การจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร อาทิ มะพร้าว ส้มโอ ฝรั่ง มังคุด สละ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

ระหว่างวันวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ โดยมีการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร อาทิ มะพร้าว ส้มโอ ฝรั่ง มังคุด สละ

ประมวลภาพบูธคณะศิลปศาสตร์ นิทรรศการศรีวิชัยแฟร์ ประจำปี 2562

ประมวลภาพบูธคณะศิลปศาสตร์ นิทรรศการศรีวิชัยแฟร์ ประจำปี 2562 วันที่ 2 มกราคม 2562

นงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

โครงการเกษตรอทิตยาทร ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร

โครงการเกษตรอทิตยาทร จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีพระดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร ให้กับเกษตรกรที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการฯ ได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง โดยนำผลผลิตของโครงการฯ มาจำหน่าย อาทิ สบู่โปรตีนไหม ผ้าไหมสุรินทร์ ข้าวไรซ์เบอร์รี, พวงกุญแจ, ผ้าพันคอ ในงานเกษตรแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ภาพบรรยากาศภายในงานวันแถลงข่าว งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

ภาพบรรยากาศภายในงานวันแถลงข่าว งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่

ลิงก์ถ่ายทอดสด : คลิกที่นี้

 

คณะส่วนล่วงหน้า และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ กำหนดเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

การประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดงาน

ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะผู้จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการเตรียมความพร้อมการจัดงาน

ให้ นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเตรียมความพร้อมฟาร์มนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

การเตรียมความพร้อมฟาร์มนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อเปิดเป็นสวนสาธิตในการจัดแสดงให้ผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชม

ในงานวันเกษตรแห่งชาติ 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562

คณะตัวแทนผู้จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2562 จำนวน 19 หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าจัดเตรียมวางตำแหน่งสถานที่

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 คณะตัวแทนผู้จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ 2562 จำนวน 19 หน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เข้าจัดเตรียมวางตำแหน่งสถานที่ของหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.ทุ่งใหญ่

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมดำเนินการสำหรับการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมดำเนินการสำหรับการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่

อธิการบดีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

ณ ห้องประชุม AB 306 ชั้น 3 สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 

ภาพมุมสูงบรรยากาศงานเกษตรแห่งชาติ

บรรยากาศงานเกษตรแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 

งานแถลงข่าววันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

งานแถลงข่าววันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

“เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

การแข่งขันทักษะทางวิชาการสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย