การประชุมรายงานความก้าวหน้าการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมรายงานความก้าวหน้าการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยรศ.ดร.สุนีย์รัตน์ ศรีเปารยะ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และคณะผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมการประชุมรายงานความก้าวหน้าการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจัดประชุมในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการงานดังกล่าวเป็นการแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม ผลผลิตการแปรรูป กระบวนการทางการเกษตรที่สำคัญของชาติ ในทุกๆสาขาวิชาในประเทศไทย ให้กับประชาชนทั่วไปได้รับชมกันอย่างทั่วถึง ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 นี้