การประชุมติดตามความก้าวหน้า งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

การประชุมติดตามความก้าวหน้า งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562 ในวันที่ 10 กันยายน 2561