การนำเสนอการออกแบบ Logo และ mascot งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

การนำเสนอการออกแบบ Logo และ mascot งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

คณะกรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ งานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2562 ร่วมคัดเลือกและรับฟังบรรยายการนำเสนอการออกแบบ Logo และ mascot งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา #คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นตัวแทนในการออกแบบผลงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่