แปลงสาธิต / หน่วยงานภายนอก
DEMONSTRATION
กลุ่มงานนิทรรศการและวิชาการ
EXHIBTION & ACADEMIC
กลุ่มงานการประกวดและแข่งขัน
CONTEST & COMPETITION
กลุ่มงานเวทีและการแสดง
ENTERTAINMENT & SHOW

 

 ประมวลภาพกิจกรรม

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 Highlight

 

 กิจกรรมระหว่างงาน

 

 รอบรั้วงานวันเกษตรแห่งชาติ 

 

 เป็นเกียรติอย่างยิ่ง

" ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 "

 

 RMUTSV