ดาวน์โหลดเอกสารสูจิบัตร

สูจิบัตรงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

ตั้งแต่ วันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562
 

คลิกที่นี้ Download : PDF